Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca

Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca

Naučno istraživanje je ispitivanje nekog problema na sistematski, planski i objektivan način, prema određenim metodološkim pravilima, čija je svrha da se pruži pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Istraživanje započinje formulisanjem problema i cilja istraživanja, definisanjem osnovnih hipoteza, uzoraka, kao i metoda i tehnika istraživanja.
 
Krajnji rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem se na saopštavaju rezultati istraživanja i daju objašnjenja određene pojave (izvor: Wikipedia). Prevod takvih tekstova sa srpskog na engleski jezik predstavlja veoma zahtevan, težak i odgovoran posao.
 
Naučni i stručni radovi predstavljaju naučni i stručni odgovor na neko pitanje koje do tada nije bilo rešeno, nije temeljno istraženo ili postoji opravdanje da se obradi na drugačiji način, uz novu metodologiju ili na osnovu do tada nepoznatih izvora. Magistarski i doktorski radovi su istovremeno i naučni i stručni, rade se na unapred zadatu temu i pod kontrolom mentora ili članova komisije, sa ciljem sticanja zvanja i diplome. Kao prevodioci trudimo se da se pre početka prevođenja naučnih i stručnih radova prvo upoznamo sa tematikom i najbitnijom stručnom terminologijom.
 
Prevođenje naučnih i stručnih tekstova sa sprskog na engleski jezik podrazumeva prevođenje maturskih, seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Ti radovi mogu biti kraći (kao što su maturski) ili veoma obimni (200 strana) kao što su doktorski radovi. Često takvi radovi sadrže razne napomene, reference na izvore, literaturu, indekse, priloge i bibliografije. Kada prevodimo naučne i stručne radove sa srpskog na engleski jezik vrlo je bitno da literatura i reference ostanu na izvornom jeziku, odnosno da naslove knjiga i naučnih radova navodimo na originalnom jeziku uz napomene u zagradi.
 
Osim navedenih radova koji se pišu za sticanje diplome ili zvanja, u naučne i stručne tekstove spadaju i studije, monografije, članci, referati i kritike. Publikacije članaka u stručnim inostranim časopisima su postale obavezan deo posla svakog naučnog radnika, te se potreba za prevođenjem takvih radova na engleski jezik u poslednje vreme povećala.
 
S obzirom da se naučne konferencije organizuju sve češće na engleskom jeziku uobičajeno da se prevede sažetak naučnog (stručnog) rada na engleski jezik. Sažetak je relativno kratak tekst od 250 reči ili kraći. On treba da sadrži najbitnije elemente rada: svrhu zbog koje je rađeno istraživanje, korišćene metode, glavne rezultate, zaključke koji proizilaze iz dobijenih rezultata. Na kraju sažetka se nalaze ključne reči. Sažetak rada treba da predstavlja razumljivu celinu bez uvida u celi naučni rad.
 
Nekad prevođenje sažetka rada predstavlja teži posao od prevođenja samog rada jer je u 250 reči sažeta suština teksta u koji mi kao prevodioci nemamo uvid. Vrlo često uz konsultaciju sa autorom rada dolazimo do zajedničkog zaključka kada je reč o najboljoj i najpreciznijoj terminologiji na engleskom jeziku.