Image

Advokat i sudski tumač Jasna Filipović-Bojić

Sjajna ekipa, visok profesionalizam i topla preporuka za sve koji imaju potrebe za prevodilačkim uslugama.

Prevod dokumenata za nastavak školovanja u inostranstvu
20May-20

Prevod dokumenata za nastavak školovanja u inostranstvu

U cilju sticanja što šireg i sveobuhvatnijeg obrazovanja naši učenici i studenti sve češće odlaze u inostranstvo bilo da bi pohađali gimnazije ili na osnovne i master studije. Da bi se prijavili na određene škole i fakultete učenici/studenti prevode dokumenta o prethodnom obrazovanju. Učenici srednjih škola i gimnazija prevode svedočanstva ili đačke knjižice kao i razne sertifikate o postignutom uspehu.

Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca
24Dec-18

Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca

Naučno istraživanje je ispitivanje nekog problema na sistematski, planski i objektivan način, prema određenim metodološkim pravilima, čija je svrha da se pruži pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Istraživanje započinje formulisanjem problema i cilja istraživanja, definisanjem osnovnih hipoteza, uzoraka, kao i metoda i tehnika istraživanja. Krajnji rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem se na saopštavaju rezultati istraživanja i

Pismeno prevođenje tehničkih tekstova sa overom ili bez overe sudskog prevodioca
22Nov-18

Pismeno prevođenje tehničkih tekstova sa overom ili bez overe sudskog prevodioca

Savremeno društvo u kojem živimo je danas nezamislivo bez razvoja tehnologije i novih proizvoda koji nam olakšavaju svakodnevni život i rad. Počev od računara na kojima radimo i bez kojih se više ne može zamisliti nijedan posao, preko mobilnih telefona koji su postali sastavni deo naših života, tableta koji osim zabave i edukacije pružaju i mogućnosti pretraživanja interneta pa čak i obavljanja jednostavnijih poslova, mi više ne možemo da zamislimo život bez nauke i tehnologije.

Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca
14Nov-18

Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca

Pismeni overeni prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije sa srpskog na engleski jezik spadaju u najzahtevnije i najteže prevode za svakog prevodioca. Poznavanje engleskog kao i maternjeg jezika i terminologije ovde nije dovoljno; prevodilac mora da bude upućen u tematiku i tek tada može da kvalitetno prevede takav tekst. Osnovno poznavanje medicine i hemije uz znanje engleskog jezika je samo polazna tačka u našem radu.

Pismeno prevođenje dokumenata za vize
30Oct-18

Pismeno prevođenje dokumenata za vize

Kada planirate da putujete u inostranstvo, u države za koje su nam još uvek potrebne turističke vize (u Veliku Britaniju, Kanadu, SAD ili Australiju) i gde postoji složen vizni proces koji uključuje i podnošenje vaših ličnih dokumenata (potvrda o zaposlenju, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenja o nekažnjavanju, ličnih karti, zdravstvenih knjižica, vozačkih dozvola, svedočanstava, diploma, uverenja o državljanstvu, itd.), biće vam potreban sudski prevodilac za engleski jezik da v

Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca
13Jul-18

Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca

Pravna lica sa kojima sarađujemo prevode: tendersku dokumentaciju, ugovore, punomoćja, ovlašćenja, autorizacije, razna uverenja, saglasnosti, sertifikate, bilanse, odluke, rešenja, sudske presude, pravilnike, ugovore o radu, registracije preduzeća, izvod iz APR-a, potvrde o plaćenom porezu, CV za zaposlene, poslovne ponude, e-mail korespodenciju, račune…Prevodi se u oba smera, i sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik.

Pismeno prevođenje pravne i sudske dokumentacije sa overom sudskog tumača
03Mar-18

Pismeno prevođenje pravne i sudske dokumentacije sa overom sudskog tumača

U slučajevima vođenja sudskih sporova u Republici Srbiji, a čije strane u sporu žive na teritoriji neke strane zemlje, česta je praksa da se dokumenta koja se podnose sudu u dokaznom postupku prvo prevode sa engleskog jezika na srpski.

Prevod dokumenata za Kanadu, Veliku Britaniju, Ameriku i Australiju
08Jun-14

Prevod dokumenata za Kanadu, Veliku Britaniju, Ameriku i Australiju

Za dobijanje različitih viza, turističkih, radnih, studentskih ili u svrhu spajanja porodice dokumenta se moraju prevesti sa srpskog na engleski jezik. Prema spisku dokumentacije dobijenom od ambasade, mi vršimo prevode svih vaših dokumenata na engleski jezik u 2 primerka i u najbržem mogućem roku.

Legalizacija dokumenata i pečat Apostille
06Jun-14

Legalizacija dokumenata i pečat Apostille

Iako je u većini slučajeva dovoljno samo prevesti dokument na strani jezik i staviti pečat sudskog prevodioca to nije uvek tako. Države potpisnice Haške konvencije ponekad zahtevaju da dokumenta osim prevoda i pečata sudskog prevodioca budu overena i haškim Apostilom.