Image

Advokat i sudski tumač Jasna Filipović-Bojić

Sjajna ekipa, visok profesionalizam i topla preporuka za sve koji imaju potrebe za prevodilačkim uslugama.

Sudski prevodilac - usluge

PISMENI PREVODI

 • Pismeno prevodjenje dokumenata za vize: viza za Kanadu, viza za Veliku Britaniju, viza za Ameriku, viza za Australiju
 • Pismeno prevođenje ličnih dokumenta sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Pismeno prevođenje pravne i sudske dokumentacije sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Pismeno prevođenje tehničkih, stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Pismeno prevođenje tehničke dokumentacije sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog tumača – sudskog prevodioca
 • Hitni prevodi dokumenata
  • PREVODI

   Pružamo usluge overenih i neoverenih prevoda sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski: prevodi i overe svih vrsta opštih tekstova i dokumenata;

   Prevodi za fizička lica:

   Prevodi diploma, svedočanstva, prepisi ocena, pisma preporuke, planovi i programi studija, potvrde o nekažnjavanju, prebivalištu, izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, rešenja o nasleđivanju i razvodu, testamenti...

   Prevodi za pravna lica:

   Rešenja o registraciji društava, rešenje Agencije za privredne registre, tenderska dokumentacija, bilansi, finansijski izveštaji, OP obrasci, statuti, ugovori, web stranice, zakoni EU.

   Usmeno prevođenje:

   Prisustvo sudskog tumača na venčanjima sa stranim državljanima koji ne govore srpski jezik, overa potpisa stranih državljana u sudu i opštini...

   Mogućnost plaćanja prevoda u gotovini i preko računa.

   Prevodi dokumenata su gotovi istog dana.

   Direktnim dolaskom kod nas uštedećete novac.

   S obzirom da smo kancelarija sudskog tumača/sudskog prevodioca naše cene su povoljnije nego cene koje nude posrednici. Kod nas ostvarujete direktan kontakt sa prevodiocima sa kojim možete da se konsultujete u vezi sa prevodom.

   Sudski tumač – sudski prevodilac overava svojim pečatom prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti ili original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača – sudskog prevodioca.

Reference

Kako radimo?

Poslovanje je organizovano na način da su u kancelariji tri stalno zaposlena prevodioca za engleski jezik, što znači da vaši prevodi mogu da budu gotovi i overeni istog dana. Naše reference i oblasti prevođenja: pravo, ekonomija, finansije, osiguranje, medicina, farmacija, turizam itd.

Legalizacija dokumenata